تعاونی 17 پیک صبا تهران، تعاونی برتر کشور

تاریخ انتشار: 1398/10/04

شرکت تعاونی شماره 17 پیک صبا تهران مفتخر است اعلام نماید که در سال 1398 به عنوان تعاونی برتر کشوری نائل گردیده است.


شرکت تعاونی شماره 17 پیک صبا تهران مفتخر است اعلام نماید که در سال 1398 با همت هیئت مدیره، پرسنل و نمایندگی های شهرستانها و رانندگان زحمت کش به عنوان تعاونی برتر کشوری نائل گردیده است.

پیک صبا تهرانپیک صبا تهران