همراه سفر پیک صبا تهران

بلیط اتوبوس خود را حتی بدون نیاز به اینترنت از طریق همراه سفر پیک صبا تهران خرید کنید. کافیست همراه سفر را از بازار دانلود نمایید.


با دانلـود همـراه سفر پیک صبا از اندروید کـده بازار و نصب آن، بدون نیاز به اینترنت میتوانید بلیط خود را خریداری نمایید. پس از ورود گزینه خرید بلیط و پس از آن مقصد ، ساعت و صندلی مـورد نظر خودرا انتخاب و وجـه بلیط را با ورود شماره کارت و رمز دوم پرداخت نمایید.

کافیست قبل ازحرکت اتوبوس برای دریافت بلیط خود با ارائه کد رهگیری به دفتر پیک صبا مراجعه نمایید.